Κέντρο Λογοθεραπείας,
Κέρκυρα

Τι γίνεται όταν το παιδί μου έχει κοντό χαλινό στη γλώσσα;

Ο κοντός χαλινός στη γλώσσα είναι κάτι που παρατηρήται απο τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί. Είναι το πετσάκι, ο γλωσσοδέτης όπως το λέγανε οι παλιοί, που βρίσκεται κάτω απο τη γλώσσα και σαν χαλινάρι τη συγκρατεί ώστε να μη μπορεί να κινήται χωρίς έλεγχο.

Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ο χαλινός της γλώσσας όταν είναι κοντός είναι:

 • Στην άρθρωση, δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί να προφέρει σωστά τα γράμματα όπως το /r/ που χρειάζεται γύρισμα της γλώσσας.
 • Μπορεί να δημιουργηθεί κάποια ορθοδοντική ανωμαλία της κάτω γνάθου, αφού η γλώσσα πιέζει απο μέσα τη κάτω γνάθο με αποτέλεσμα να την προβάλει προς τα έξω.

 Συνήθως τον χαλινό της γλώσσας τον κόβουμε πριν βγάλει το παιδί δόντια οπότε δεν χρειάζεται ούτε νάρκωση ούτε κάποιο ράμμα. Εάν περάσει κάποια ηλικία, τότε ο χαλινός γίνεται πιό σαρκώδης και πιο δύσκολος να κοπεί, τότε μπορεί να χρειαστεί κάποια τοπική αναισθησία ή και μια ελαφριά γενική νάρκωση.

Ποια η διαφορά μεταξύ προβλήματος στην ομιλία και προβλήματος στον λόγο;

Ένα πρόβλημα στην ΟΜΙΛΙΑ, σημαίνει πρόβλημα στην άρθρωση ή στην ροή του λόγου. Μερικά τέτοια προβλήματα αφορούν για παράδειγμα:

 • ένα παιδί 5 ετών που ψευδίζει (λέει "θούπα" αντί "σούπα)
 • έναν ενήλικα που δεν λέει το "ρ" (λέει "νεγό" ή "νεό" αντί "νερό")
 • κάποιον που τραυλίζει (λέει π.χ. "π-π-π-π-πότε θα φύγουμε")
 • ένα παιδί 4 χρονών που αλλοιώνει εύκολες και γνωστές του λέξεις (λέει π.χ. "λελάδα" αντί για "αγελάδα")

Αντίθετα, ένα πρόβλημα στον ΛΟΓΟ, σημαίνει πρόβλημα στην γενικότερη λεκτική επικοινωνία. Μερικά τέτοια προβλήματα αφορούν, για παράδειγμα:

 • ένα παιδί 2,5 ετών που δεν έχει βασικό λεξιλόγιο και απλές προτασούλες (δεν λέει εύκολες λέξεις, λέει "λίγα" πράγματα)
 • ένα μωρό ενός έτους που δεν παράγει ήχους (δεν "μπεμπεδίζει")
 • ένα παιδί με κώφωση
 • ένα νεογέννητο με βεβαρημένο ιστορικό κύησης ή με περιγεννητικές ανωμαλίες
 • ένα μωρό με σοβαρή κληρονομική προδιάθεση για ανωμαλίες στο λόγο και την επικοινωνία
 • ένα παιδί με κάποιο σύνδρομο (π.χ. Down, αυτισμό) που θα χρειαστεί βοήθεια στην ανάπτυξη επικοινωνίας και λόγου
 • έναν ενήλικα που υπέστη εγκεφαλικό

Πώς γίνεται η διάγνωση της Δυσλεξίας;

Για τη διάγνωση της δυσλεξίας απαραίτητη είναι η ανεύρεση όλων των
τυπικών χαρακτηριστικών:

 Δυσκολία στην ανάγνωση
-Δυσκολία στη γραφή
-Δυσκολία στην ορθογραφία
-Διάσπαση προσοχής
-Διαταραχή προσανατολισμού
-Προβλήματα οφθαλμοκίνησης
-Δυσχέρεια αντίληψης της αλληλουχίας
-Δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα


Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε:
1. την ύπαρξη φυσιολογικής όρασης, ακοής και κινητικότητας,
2. την απουσία οργανικού νοσήματος που μπορεί να επηρεάζει τη μάθηση,
π.χ. επιληψία,
3. την επαρκή σχολική εκπαίδευση,
4. το ευνοϊκό οικογενειακό περιβάλλον,
5. τη φυσιολογική νοημοσύνη που καθορίζει ως νοητικό πηλίκο IQ › 90 και
6. αναγνωστική ικανότητα τουλάχιστον κατά 2 χρόνια χαμηλότερη από αυτή
που προβλέπεται από το δείκτη νοημοσύνης του, π.χ. ένα παιδί ηλικίας 10
χρόνων με νοητική ηλικία 10 χρόνων να έχει αναγνωστική ηλικία κάτω των 8
χρόνων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο έλεγχος της αναγνωστικής ικανότητας
γίνεται με ειδικές σταθμισμένες δοκιμασίες που καθορίζουν με ακρίβεια
την αναγνωστική ικανότητα του παιδιού και δίνουν ισοδύναμη αναγνωστική
ηλικία.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Ας ξεκινήσουμε με την αποδοχή ότι κάθε παιδί ακολουθεί την δική του πορεία ανάπτυξης. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες γενικές αρχές για το τι περίπου πρέπει να περιμένουμε από ένα παιδί σε κάθε ηλικία. Διαβάστε τον πίνακα που ακολουθεί. Αν δείτε ότι η εικόνα του παιδιού σας αποκλίνει από τα ενδεικτικά στοιχεία του πίνακα καλό θα ήταν να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση από Λογοθεραπευτή.

 Ηλικία Ανάπτυξη Λόγου-Ομιλίας

 • Έως 6 μηνών: - Το μωρό αντιδρά σε ήχους, κοιτάει ή στρέφει το κεφάλι προς την πηγή τους - Παράγει ήχους
 • Έως 12 μηνών: - Καταλαβαίνει απλές οδηγίες - Λέει "μαμά"-"μπαμπά" - Γυρίζει όταν ακούει το όνομά του
 • Έως 18 μηνών: - Καταλαβαίνει απλές οδηγίες και προτάσεις - Κατονομάζει οικεία αντικείμενα - Λέει καινούριες λεξούλες κάθε μέρα
 • Έως 2 χρονών: - Καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες ("Πάρε το ποτήρι και βάλε το πάνω στο πιάτο") - Λέει προτάσεις με 2-3 λέξεις
 • Έως 3 χρονών: - Καταλαβαίνει απλές ιστορίες - Φτιάχνει προτάσεις με 4-5 λέξεις - Κάνει ερωτήσεις - Χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις
 • Έως 4 χρονών: - Η ομιλία του παιδιού μοιάζει πια πολύ με αυτήν των ενηλίκων, με σωστή γραμματική και σύνταξη, και με καθαρή άρθρωση (αν και μπορεί να μην λέει ακόμα καθαρά το ρω και το σίγμα)