Κέντρο Λογοθεραπείας,
Κέρκυρα

Εργοθεραπεία

Λεπτή κινητικότητα - Αδρή κινητικότητα

Σχιστίες (Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες)

Σχιστίες (Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες)

Νοητική υστέρηση

Νοητική υστέρηση

Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή - Αυτισμός

Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή - Αυτισμός

Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα

Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα

Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα

Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία

Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία

Διαταραχές ροής ομιλίας - Τραυλισμός

Διαταραχές ροής ομιλίας - Τραυλισμός

Καθυστέρηση έναρξης ομιλίας

Καθυστέρηση έναρξης ομιλίας