Κέντρο Λογοθεραπείας,
Κέρκυρα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Το αντικείμενό μας είναι η διάγνωση, υποστήριξη και αποκατάσταση παιδιών & εφήβων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη, στην επικοινωνία, στην μαθησιακή τους πορεία, στην συμπεριφορά ή στη γενικότερη προσαρμογή τους στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.

Το Κέντρο Λογοθεραπείας, Ζωχιού Ρανιέλεν, αποτελεί ένα σύγχρονο Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης, Θεραπείας και Αποκατάστασης για παιδιά και εφήβους.

Επίσης το κέντρο Λογοθεραπείας έχει άμεση συνεργασία με μέλη διεπιστημονικής ομάδας, όπως ψυχολόγο, νευρολόγο, ωτοριναρυγγολόγο, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, δάσκαλο, ειδικό παιδαγωγό , κοινωνικό λειτουργό, παιδοψυχίατρους και άλλες ειδικότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται και για την πιο σφαιρική ολοκλήρωση της εικόνας του παιδιού. Οι συνεδρίες γίνονται στην έδρα του Κέντρου Λογοθεραπείας ενώ σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα κατ’ οίκον συνεδριών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου με άρτια επιστημονική βάση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταραχών μάθησης, λόγου και συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, το οποίο είναι παράλληλα φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γονέων.

 Για την επίτευξη του στόχου, στο Κέντρο Λογοθεραπείας, Ζωχιού Ρανιέλεν, χρησιμοποιούνται μερικά από τα πιό σύγχρονα test διάγνωσης- αξιολόγησης δυσκολιών και σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες βοηθούν στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Με γνώμονα τον παραπάνω στόχο σχεδιάζουμε  ευέλικτα εξατομικευμένα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές  θεραπευτικές και εκπαιδευτικές  μεθόδους.

Ο χώρος της λογοθεραπείας εξασφαλίζει τη διατήρηση της ησυχίας και τνη παρεμπόδιση εξωτερικών επιδράσεων. Είναι διαμορφωμένος και διακοσμημένος ανάλογα με την ηλικία των ασθενών που επισκέπτονται το κέντρο ώστε να νιώθουν άνετα, πράγμα που βοηθάει στο να είναι ανοιχτοί και θετικοί απέναντι στη θεραπευτική παρέμβαση. Αποφεύγονται επίσης στον χώρο της λογοθεραπείας να υπάρχουν πράγματα που πιθανόν να διασπούν τη προσοχή των θεραπευόμενων, τα χρώματα γύρο είναι απαλά και ο χώρος συνέχεια σε πλήρη τάξη.